Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego PARAGRAF- Kamila Pazur.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, firm, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz związków zawodowych. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów prawnych Klientów oraz zapewnienie każdemu z Nich bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym możliwym poziomie. Dążymy do tego, by nasi Klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na zmieniający się stan prawny.

Witamy na naszej stronie
 • Porady prawne i obsługa Klientów Indywidualnych

  Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną: porady prawne, opinie prawne, projekty umów, pisma urzędowe i procesowe oraz prowadzenie sporów przed sądami wszystkich instancji. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych życia codziennego, w tym w szczególności dotyczących rodziny, zdrowia, majątku i pracy.

 • Obsługa prawna firm


  Oferujemy kompleksową obsługę prawną polegającą m.in. na zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów zwiaznych z bieżącym funkcjonowaniem Firm. Usługi wykonywane są w ramach dorażnych zleceń lub stałej obsługi prawnej. Naszym Klientom zapewniamy skuteczność w działaniu oraz przejrzyste zasady wynagradzania.

 • Kontakt i lokalizacja Kancelarii


  email: paragraf.gdansk@wp.pl
  ul. Kartuska 89, lok.1
  80-126 Gdańsk

  tel./fax: 58 306 73 97
  kom. 504 137 815

  Godziny pracy:
  Poniedziałek-Piątek,
  godz. 9:00-17:00 więcej... znajdź więcej

Aktualności i porady prawne - Kancelaria Prawna PARAGRAF - Prawnik Gdańsk

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Podatek od ukrytych dochodów niezgodny z Konstytucją- skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

(dodane: 2013-11-07)
19 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, jest niezgodny z Konstytucją. Przypomnijmy, że artykuł ten pozwala Urzędowi Skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego majątku(...)Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwsze cztery wyroki, w których stwierdził, że fiskus nie może nakładać podatku (tzw podatku karnego) od nieujawnionych źródeł(...)

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a wypłata zawieszonej emerytury w ZUS.

(dodane: 2013-07-31)
Pomimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszonych emerytur uprawnieni emeryci ciągle czekają na zwrot należnych im świadczeń. Poszkodowani przez ZUS sami muszą walczyć o zwrot niesłusznie zawieszonych emerytur na drodze sądowej.(...) Jakkolwiek bowiem wyrok TK przyznaje niekonstytucyjność podstawy prawnej, w oparciu o którą dokonano zawieszenia przysługujących Ubezpieczonym praw, to nie precyzuje on wystarczająco kwestii daty utraty mocy obowiązującej zanegowanych przez TK przepisów(...) prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku stoją na stanowisku, iż postawa organu rentowego wskazująca, iż skoro TK nie uznał expressis verbis, że jego orzeczenie działa ex tunc, to wszelkie decyzje podjęte pod rządami niekonstytucyjnych przepisów powinny pozostać w obrocie prawnym, jest rażąco nieprawidłowa(...)

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur "Weekend z prawnikami" w gdańskiej ALFA Centrum.

(dodane: 2013-06-24)
W dniach 15-16 czerwca 2013 r. odbyła się akcja pt. "Weekend z prawnikami" organizowany przez ALFA Centrum w Gdańsku. W wydarzeniu tym, wśród ponad dziesięciu Kancelarii Prawnych z Gdańska, wzięła również udział Kancelaria Radcy Prawnego „PARAGRAF”. Kancelaria, reprezentowana osobiście przez mecenas Kamilę Pazur, udzielała bezpłatnych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy spadkowe, o zapłatę, o odszkodowanie, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, w tym w szczególności w sprawach o rozwód, separację, alimenty, a także wielu innych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co potwierdza jedynie olbrzymie zapotrzebowanie na bezpłatne porady prawne. Z tej też przyczyny Kancelaria postanowiła zintensyfikować działalność pro publico bono w związku z czym od września br. Kancelaria udzielała będzie w swej siedzibie bezpłatnych porad prawnych w odstępach nie dłuższych niż jeden raz na półtora miesiąca.

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Odszkodowanie z tytułu błędu medycznego - wirusowe zapalenie wątroby.

(dodane: 2013-04-25)
"Niemal każdy z nas miał w swoim życiu "incydent" związany z koniecznością wykonania zabiegu medycznego (...) w takich przypadkach bardzo często dochodzi do zarażenia wirusem HCV (tj. wirusowego zapalenia wątroby typ B lub C). (...) W większości przypadków nie można od razu stwierdzić, czy zarażenie jest wynikiem błędu medycznego ( lekarskiego ). (...) poszkodowany i jego pełnomocnik ( prawnik, najczęściej radca prawny ) muszą przed sądem wykazać, jak powinno wyglądać modelowe postępowanie.(...) zgodnie z postanowieniami art. 444 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) "w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Odszkodowania z AC za kradzież pojazdu - praktyka postępowań ubezpieczycieli.

(dodane: 2013-03-22)
"...odszkodowanie nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego (...)prawnicy kancelarii PARAGRAF niejednokrotnie spotykali się z praktyką zakładów ubezpieczeniowych, które odmówiły wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd(...)Niestety większość tego rodzaju spraw znajduje swój finał w sądzie. Tu rolą prawnika jest prawidłowe poprowadzenie postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania okoliczności, o których mowa powyżej..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Umorzenie składek ZUS- Abolicja 2013r.

(dodane: 2013-02-19)
"...weszła w życie uchwalona w dniu 9 listopada 2012 r. ustawa o "umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność"(...) w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. (...) W przypadku posiadania zaległości ZUS wydaje decyzję warunkową..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Odszkodowania: Roszczenia przysługujące w związku ze śmiercią poszkodowanego

(dodane: 2012-12-17)
"...W pierwszej kolejności skupmy się na katalogu roszczeń cywilnoprawnych przysługujących w razie śmierci osoby poszkodowanej(...). (...) osoby "bliskie" poszkodowanemu mogą dochodzić roszczeń od osoby, której działanie wywołało śmierć poszkodowanego, tj.: zwrotu kosztów leczenia, renty mającej charakter renty alimentacyjnej, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, stosownego odszkodowania, a także zwrotu kosztów pogrzebu..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Konsekwencje rozwodu z orzekaniem o winie

(dodane: 2012-08-28)
"...Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd może również zaniechać orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 § 1 i 2 krio)(...). Podstawowym zagadnieniem uzależnionym od omawianego problemu jest obowiązek alimentacyjny między byłymi współmałżonkami..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Pozew zbiorowy- wymagania i korzyści

(dodane: 2012-08-14)
"...Instytucja pozwu zbiorowego wprowadza szereg korzyści dla podmiotów wybierających taką drogę dochodzenia swoich roszczeń. Przede wszystkim intencją ustawodawcy było usprawnienie i przyspieszenie postępowania sądowego(...). Kolejnym istotnym elementem wpływającym na atrakcyjność pozwu zbiorowego są znacznie zmniejszone koszty postępowania sądowego..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Prawo do zachowku - Zachowek vademecum

(dodane: 2012-06-24)
"...Zachowek przysługuje określonym ustawowo osobom, które mimo zaliczenia ich do kręgu tzw. spadkobierców ustawowych zostały wyłączone z dziedziczenia (...) Wysokość zachowku ustalana jest w odniesieniu do wartości masy spadkowej. Obliczając zachowek należy w pierwszej kolejności ustalić, jaki udział przypadałby danej osobie, gdyby spadkodawca testamentu..."

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Praca w warunkach szczególnych - odwołanie od decyzji ZUS

(dodane: 2012-06-19)
"W lutym ubiegłego roku zgłosił się do Kancelarii Radcy Prawnego "PARAGRAF" Kamili Pazur Klient, któremu Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych (tzw. warunkach szkodliwych)...W takim stanie rzeczy radca prawny Kamila Pazur wniosła w imieniu Klienta skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego..."