Zasady wynagrodzenia

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest przy zastosowaniu prostych i przejrzystych zasad opartych przede wszystkim na wymiernych dla Klienta efektach. Warunki oraz zasady wynagrodzenia ustalane są wspólnie z Klientem, każdorazowo indywidualnie, przed przyjęciem zlecenia i potwierdzane są one w pisemnej umowie, dzięki czemu Klient od początku współpracy posiada wyczerpujące informacje o kosztach, jakie wiążą się z naszą pracą.

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF-Kamila Pazur
 • Porady prawne i obsługa Klientów Indywidualnych

  Wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależnione jest od nakładu pracy potrzebnego do wykonania zlecenia oraz stopnia złożoności problemu prawnego. Na początku współpracy lub w przypadku dających się wyodrębnić projektów/ spraw rekomendujemy stawkę ryczałtową. Przy bardziej skomplikowanych projektach proponujemy rozwiązanie mieszane, tj. rozliczanie wg minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego oraz obniżonej stawki godzinowej za pracę Kancelarii przy wykonaniu zlecenia. W różnego rodzajach sprawach o zapłatę lub odszkodowanie możliwe jest również, przy zastosowaniu minimalnego wynagrodzenia ryczałtowego, ustalenie wynagrodzenia procentowego, uzależnionego od wysokości uzyskanej na rzecz Klienta korzyści majątkowej.

 • Obsługa prawna firm i przedsiębiorców

  W zależności od charakteru współpracy oferujemy trzy warianty wynagrodzenia:

  Obsługa prawna stawka za 1/roboczogodzinę pracy Kancelarii związanej z wykonaniem usług na rzecz Klienta,
  Obsługa prawna miesięczna stawka ryczałtowa (należna niezależnie od ilości wykonanych w danym miesiącu usług),
  Obsługa prawna model mieszany - rozliczanie wg niższej stawki godzinowej z minimalnym obrotem gwarantowanym przez Klienta.

  Termin i forma płatności dostosowujemy do potrzeb Klienta.


Niezależnie od formy wynagrodzenia, zawsze zapewniamy wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług.