Aktualności i porady prawnika

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prawnicy Kancelarii PARAGRAF w Gdańsku przedstawiają aktualności i porady prawne dotyczące najczęściej spotykanych problemów i sporów prawnych. W miarę rozszerzania bazy publikacji znajdą tu Państwo odpowiedzi na podstawowe zapytania prawne w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, odwołań od decyzji ZUS, i wiele innych.

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF-Kamila Pazur

Porady prawne- Kancelaria Radcy Prawnego Paragraf Kamila Pazur Podatek od ukrytych dochodów niezgodny z Konstytucją- skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

(dodane: 2013-11-07)

Urząd Skarbowy nie mógł wymierzyć 75% podatku      19 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, jest niezgodny z Konstytucją. Przypomnijmy, że artykuł ten pozwala Urzędowi Skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego majątku. Trybunał nie zakwestionował jedynie samej wysokości tego podatku - 75%. Niekonstytucyjny przepis przestał obowiązywać 27 sierpnia br., tj. w dniu publikacji wyroku.
    W wyniku w/w wyroku TK, jeszcze w sierpniu, nie czekając na pisemne uzasadnienie orzeczenia, Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwsze cztery wyroki, w których stwierdził, że fiskus nie może nakładać podatku (tzw podatku karnego) od nieujawnionych źródeł. Skoro bowiem nie obowiązuje niekonstytucyjny przepis mówiący o ustalaniu przychodów z nieujawnionych źródeł, to nie może być on podstawą prawną do wydawania decyzji administracyjnych, czyli Urząd Skarbowy nie mógł wymierzyć 75% podatku.
    30 października 2013 r. zapadło w NSA osiemnaście wyroków uchylających decyzje Izb Skarbowych. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że już w momencie wydawania tych decyzji, przepis był niekonstytucyjny i nie ma znaczenia to, że Trybunał wypowiedział się w tej sprawie dopiero w lipcu br. NSA podkreślił, że stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu jest dla niego wiążące. Sąd powołał się na swoją uchwałę z grudnia 2009 r. (I OPS 9/09), w której stwierdził, że musi z urzędu brać pod uwagę niekonstytucyjność przepisu.
    Podobnie, jak NSA, orzekają obecnie Wojewódzkie Sądy Administracyjne w całym kraju. W październiku kilkanaście wyroków uchylających decyzje Izb Skarbowych zapadło m.in. w WSA w Gdańsku, w WSA w Bydgoszczy, w WSA w Poznaniu oraz w WSA w Kielcach.
    Wyjątkiem od tej linii orzeczniczej są cztery wyroki wydane przez NSA 17 października br., w których sąd kasacyjny orzekł, że orzeczenie Trybunału nie działa wstecz i dlatego podatnicy nie mogą odzyskać wymierzonego im już 75% podatku od ukrytych dochodów. NSA stwierdził wówczas, że do tych spraw nie odnosi się wyrok TK, bo intencją Trybunału było, by skutki jego wyroku działały dopiero od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie wstecz.
    Źródło: PAP.

Do góry Przejdź do menu